Projekt Unijny

Projekt Unijny

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy ul. Kapliczna 7

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli – uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.zs17.byd.net.pl  pod linkiem 

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Maria Czechumska

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły:  po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów: 11.09.2017 – 22.09.2017 r. 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

POBIERZ

Regulamin

POBIERZ

Formularz

POBIERZ

Oświadczenie

POBIERZ

Regulamin naboru 1 - prowadzący

POBIERZ

Regulamin naboru 2 - prowadzący

POBIERZ

Regulamin naboru 1 - uczestnik

POBIERZ

Regulamin naboru 2 - uczestnik

POBIERZ

Regulamin naboru 3 - uczestnik

POBIERZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS