Osiągnięcia uczniów

Osiągnięcia uczniów

Co roku nasi uczniowie wygrywają różne konkursy lub zdobywają wyróżnienie. Poniżej przedstawiamy zestawienia najważniejszych osiągnięć naszych uczniów w poszczególnych latach funkcjonowania naszej placówki:

 

Aby rozwinąć poniższe informacje należy nadusić na znak minus ( „-” ), analogicznie naciśnięcie plusa ( „+” ) powoduje zwinięcie się informacji.

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół nr 17 w roku szkolnym 2015/2016

Sukcesy naszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/16

 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mistrz Arytmetyki”
 • III miejsce w Regionalnym Przeglądzie Gazetek Szkolnych dla gazetki „Nudy z Budy”
 • I miejsce w miejskim konkursie „Super zawód”
 • I i II miejsce w miejskim konkursie „Zawody naszych rodziców”
 • I miejsce w miejskim konkursie „Podróż po Polsce szlakiem rodzimych podań i legend” -konkurs czytelniczy
 • III miejsce w miejskim konkursie „Gdyby do szkoły chodziły anioły”- konkurs plastyczny
 • Wyróżnienie w miejskim konkursie „Gdyby do szkoły chodziły anioły”- konkurs poetycki
 • IV miejsce na Mistrzostwach Bydgoszczy w piłce nożnej dziewcząt SP
 • I miejsce na międzyszkolnym Turniej Mikołajkowym – piłka nożna dziewcząt

Sukcesy uczniów  II semestr 2015/16

 • II miejsce na XV Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych „Muzykolandia 2016” oraz Nagroda Publiczności
 • III miejsce w VI Mistrzostwach Bowlingowych szkół podstawowych w Bydgoszczy II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Ładnie czytam”
 • III miejsce w Fordońskim Konkursie Czytelniczym „W krainie baśni H. CH. Andersena”
 • Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
 • III miejsce w zawodach strzeleckich w czasie imprezy plenerowej „ Bezpieczne wakacje”
 • III miejsce w międzyszkolnym konkursie literackim „Twórca rodzi się w Tobie”
 • III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Dżungla”
 • III miejsce w Miejskim Konkursie Literackim „Słowa które uzdrawiają”
 • VI miejsce w VII Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej im. Marina Norkowskiego
 • Wyróżnienie  w międzyszkolnym konkursie grafiki komputerowej na plakat reklamowy „Moja ulubiona książka”
 • Wyróżnienie  w międzyszkolnym konkursie recytatorskim

Wyróżnienia dla szkoły:

 • Wyróżnienie dla Zespołu Szkół nr 17 za udział w miejskiej akcji ekologicznej „ Sprzątanie Świata”
 • Realizacji Rządowego Programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz uzyskanie Certyfikatu „ Chronimy Dzieci”

 

 

 

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I semestr:

 • IV miejsce w XXII Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych
 • Udział w XII Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mistrz Arytmetyki”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym „Czytam i rozumiem”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „ Mistrz ortografii Grodu nad Brdą”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie „Sprawne ręce, mądra głowa”

II semestr:

 • III miejsca w etapie wojewódzkim konkursu MEN „Szkoła zawodowa – mój wybór” w kategorii praca pisemna w gimnazjum
 • II miejsca zespołu Junior Band na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych „Muzykolandia 2015”
 • II miejsca W Mistrzostwach Bydgoszczy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w roku szkolnym 2014/2015 
 • Finalista Miejskiego Konkursu Matematycznego „ Asy 5 klasy”
 • Finalista Miejskiego Konkursu „ Matematyczne potyczki z komputerem” (sp)
 • IV miejsce w Miejskim Konkursie dla szkół podstawowych pn. „ ONZ Oczami Dziecka”
 • I miejsce na Międzyszkolnym Turnieju piłki nożnej dziewcząt „ II Norkowski Women Cup 2015”
 • Wyróżnienie w międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „ Iść za marzeniem”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym „ Czytam i rozumiem”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Grodu nad Brdą
 • Udział w Turnieju Ekologicznym dla gimnazjum i liceum organizowanym przez Urząd Miasta

Sukcesy Zespołu Szkół nr 17 w roku szkolnym 2014/2015

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015

 

 • III miejsca w etapie wojewódzkim konkursu MEN „Szkoła zawodowa – mój wybór” w kategorii praca pisemna w gimnazjum
 • II miejsca zespołu Junior Band na XIV Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Muzycznych „Muzykolandia 2015”
 • II miejsca W Mistrzostwach Bydgoszczy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w roku szkolnym 2014/2015 
 • Finalista Miejskiego Konkursu Matematycznego „ Asy 5 klasy”
 • Finalista Miejskiego Konkursu „ Matematyczne potyczki z komputerem”
 • Wynik bardzo dobry 1 ucznia w Międzynarodowym Konkursie „ Kangur matematyczny”
 • IV miejsce w XXII Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych dla gazetki szkolnej „Nudy z budy”
 • IV miejsce w Miejskim Konkursie dla szkół podstawowych pn. „ ONZ Oczami Dziecka”
 • I miejsce na Międzyszkolnym Turnieju piłki nożnej dziewcząt „ II Norkowski Women Cup 2015”
 • Wyróżnienie w międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „ Iść za marzeniem”
 • II miejsce w zawodach sprawnościowych w czasie imprezy plenerowej „ Bezpieczne wakacje”

 

Nasi uczniowie brali udział w:

 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym „ Czytam i rozumiem”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Grodu nad Brdą
 • Udział w XII Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mistrz Arytmetyki”
 • Udział w Turnieju Ekologicznym dla gimnazjum i liceum organizowanym przez Urząd Miasta
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie „Sprawne ręce, mądra głowa”

Podejmowanie skutecznych działań na rzecz podnoszenia efektywności  nauczania oraz wychowania:

 • Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadającej potrzebom uczniów zdolnych jaki i tych z problemami dydaktyczno- wychowawczymi: 25 form w szkole podstawowej i 26 w gimnazjum.
 • Udział gimnazjum w programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Aktywni w szkole twórczy w życiu”
 • Udział szkoły podstawowej w programach: „Mały Mistrz”, „Bąbel matematyczny”
 • Udział w ogólnopolskim projekcie „ Lepsza szkoła”

Organizacja imprez o zasięgu miejskim i środowiskowym:

 • VI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – na poziomie gimnazjum o zasięgu regionalnym pod Honorowym Patronatem Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • Organizacja turniejach sportowych:

– VI Międzyszkolny Turniej piłki nożnej im. Mariana Norkowskiego na poziomie szkół podstawowych- konkurs miejski. Imprezę objął Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Bydgoszczy

– II Turniej piłki nożnej dziewcząt „Norkowski Women Cup”.

– I Piłkarski Memoriał Janka Bławata dla dzieci od 5 do 7 lat

 • Turniej Klas VI rejonu fordońskiego „ Nie tylko dla omnibusów” – turniej środowiskowy
 • Organizacja we współpracy z BORPĄ świetlicy środowiskowej z zajęciami profilaktycznymi
 • Organizacja we współpracy z BORPĄ półkolonii w okresie wakacji i w okresie ferii zimowych
 • Występ dzieci z kl. I-III na festynie z okazji Dni Starego Fordonu
 • Przedstawienie Jasełek dla mieszkańców osiedla w parafii
 • Aktywna praca wolontariatu – udział w 6 akcjach miejskich

 

Udział w przedsięwzięciach oraz w projektach uzupełniających i rozszerzających ofertę szkoły:

Udział w ogólnopolskich projektach i akcjach:

 • „Święto drzewa”
 • „ Śniadanie daje moc „
 • „ Mam kota na punkcie mleka”
 • „Ratujmy i uczymy ratować”
 • „Owoce w szkole”
 • „ Szklanka mleka”

 

Realizacja programów profilaktycznych

 • „Przyjaciele Zippiego”
 • „7 kroków”

Udział w miejskich akcjach ekologicznych:

 • Sprzątanie Świata
 • Dzień Ziemi
 • Zbiórce baterii, nakrętek, elektrośmieci

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 • I miejsce w miejskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”
 • II miejsce  i  2 wyróżnienia  w  międzyszkolnym konkursie plastycznym im. Leona Wyczółkowskiego
 • Udział w IV  Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
 • Udział w międzyszkolnym przeglądzie „Wolontariusz – człowiek solidarny”
 • Udział w IV edycji Bydgoskiego Festiwalu pięknego czytania im. Kazimierza Hofmana
 • Wyróżnienie  w konkursie  plastycznym  „ Kartka choinką pachnąca”
 • Udział w międzyszkolnych   konkursach recytatorskich  „Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli znam twórczość bydgoskich poetów”, „Srebrna maska” , „ Poezja ks. Jana Twardowskiego”
 • Udział w wojewódzkim konkursie im. gen. bryg. Elżbiety Zawadzkiej „ Oni tworzą nasza historię”

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 •  I miejsce w miejskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”
 • 2 wyróżnienia w miejskim konkursie przyrodniczym
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Drzewo”
 • Finalista  miejskiego konkursu mitologicznego w  „Świecie Mitów”
 • Wyróżnienie w konkursie „ Kartka choinką pachnąca”
 • II miejsce w XX Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych
 • Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”
 • Udział w  międzyszkolnym konkursie matematycznym „Potyczki  matematyczne”
 • Udział w  międzyszkolnym konkursie matematycznym „For-Mat”
 • Udział w ogólnopolskim  konkursie „Zuch”
 • Udział w  drugim etapie XV Bydgoskiego Konkursu  Ekologicznego 
 • I ,III miejsce i wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie plastycznym „ Nasze widzenie obrazów Leona Wyczółkowskiego”
 • V miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym przez WORD „ Bezpieczna wiosna –bezpieczne dziecko na drodze”
 • IV miejsce w międzyszkolnym Mitingu LA ”Sport uczy i bawi”
 • III miejsce dziewcząt w piłce nożnej w Mistrzostwach Bydgoszczy
 • II miejsce dziewcząt w  halowej piłce nożnej w Mistrzostwach Bydgoszczy
 • IV miejsce w Salezjańskiej Lidze Fordonu

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 • Wyróżnienie w XVII Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie interdyscyplinarnym „Święci wspólnej Europy – Święty Wojciech”
 • I miejsce w Konkursie Origami       „ Miś na Spacerze” w kategorii kl.3 organizowany przez ZS w Złej Wsi Wielkiej
 • Nagroda w Konkursie plastycznym „Na przerwie”  zorganizowanym przez SP 65 podczas II Fordońskiego Festiwalu Sztuki Kolorowe Nutki 2010
 • VI miejsce Mistrzostwach Bydgoszczy w unihocu dziewcząt
 • IV miejsce w II międzyszkolnym turnieju piłki nożnej im. Mariana Norkowskiego
 • I miejsce w akcjach ekologicznych ‘Sprzątanie świata”
 • III miejsce w konkursie ekologicznym „ Nie palę śmieci przyłączam się do gazowej sieci”
 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „To najciekawsza książka jaką czytałem . Posłuchaj”
 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „To najciekawsza książka jaką czytałem . Posłuchaj”
 • Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie matematycznym „Kangur”
 • VI miejsce w X Bydgoskim Konkursie Origami i Przeglądzie Szkolnych kół origami
 • Udział w części praktycznej po zdanej części teoretycznej w V Ogólnopolskim i X Miejskim Konkursie „ Ratujmy życie”
 • I miejsce w Halowych mistrzostwach Bydgoszczy w piłce nożnej dziewcząt
 • III miejsce w X edycji Halowej Ligii Fordonu kategoria dziewczęta
 • III miejsce w Halowej Ligii Fordonu klas czwartych i młodszych kategoria chłopcy
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie „ Poezja Bydgoskich Poetów”
 • III miejsce w akcjach ekologicznych „Międzynarodowy Dzień Ziemi”

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR 7 W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 • Wyróżnienie w XVII Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych
 • Wyróżnienie w Konkursie samorządowym „ Wolontariusz Roku 2010”
 • IV miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w piłce nożnej dziewcząt
 • VI miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w  unihocu dziewcząt
 • I miejsce w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata”
 • III miejsce w konkursie ekologicznym „ Nie palę śmieci przyłączam się do gazowej sieci”
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie „ Poezja Bydgoskich Poetów”
 • II miejsce w Salezjańskiej Lidze Fordonu  w  kategorii rocznik 1996 i młodsi
 • II miejsce w Mistrzostwach Fordonu w piłce nożnej dziewcząt
 • VI miejsce w X Bydgoskim Konkursie Origami i Przeglądzie Szkolnych kół origami
 • Udział w interdyscyplinarnym Konkursie Humanistyczno- Fizycznym „Poszukujemy następcy Stanisława Lema”
 • Podziękowania Prezydenta miasta Bydgoszczy w Konkursie samorządowym „ 8 Wspaniałych”
 • Srebrne i Brązowe Odznaki Wolontariusza za kilkuletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia Sue Ryder w Bydgoszczy
 • III miejsce w akcjach ekologicznych „Międzynarodowy Dzień Ziemi”

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17 W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 • Zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Bydgoszczy w piłce nożnej dziewcząt
 • Zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Bydgoszczy w unihokeju dziewcząt
 • Zdobycie V miejsca w lekkoatletycznym mitingu fordońskich szkół podstawowych
 • Zdobycie II miejsca w turnieju piłki nożnej im. Mariana Norkowskiego
 • Zdobycie I miejsca w Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieżowej w piłce nożnej dziewcząt
 • Zdobycie I miejsca (chłopcy młodsi  kl.0-IV) w IX edycji Halowej Ligi Fordonu
 • Zdobycie I miejsca (chłopcy młodsi) w XV Salezjańskiej Lidze  Bydgoszczy
 • Zdobycie   II miejsca (chłopcy młodsi) w turnieju Piłki nożnej zorganizowanym z okazji 90- lecia Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz
 • Zdobycie   IV miejsca ( dziewczęta SP)  w IX edycji Halowej Ligi Fordonu
 • Zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Fordonu w piłce nożnej dziewcząt – Gimnazjum Nr 7
 • Zdobycie  VI miejsca w Mistrzostwach województwa Kujawsko- pomorskiego przez uczennice Gimnazjum Nr 7
 • Zdobycie   II miejsca w Międzyszkolnym konkursie Poezji Marynistycznej w kategorii kl. I- IV
 • Zdobycie II  miejsca w Międzyszkolnym konkursie Poezji Marynistycznej w kategorii kl. IV-VI
 • Zdobycie   II miejsca w  Międzyszkolnym konkursie  „ Bydgoszcz w prozie”
 • Zdobycie   I miejsca w ekologicznym konkursie organizowanym przez wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Otrzymanie oceny bardzo dobrej w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”
 • Otrzymanie wyróżnienia w  Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”
 • Otrzymanie   wyróżnienia w miejskim konkursie muzycznym „ Muzykolandia”
 • Otrzymanie wyróżnienia w Bydgoskim Konkursie Samorządowym „Wolontariusz roku 2009”
 • Otrzymanie podziękowania za pracę wolontarystyczną w Bydgoskim Konkursie Samorządowym „8 wspaniałych”
 • Podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu ZS 17 za: pomoc w przygotowaniu jubileuszowym koncercie „Głosy dla Hospicjum”,.pomoc w akcji charytatywnej „Niedziela hospicyjna 2009”, przygotowanie kartek świątecznych dla podopiecznych Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, udział w akcji charytatywnej „Świąteczne pakowanie”, udział w akcji charytatywnej „1%” – na rzecz Domu Sue Ryder,  udział charytatywnej „Tort XXL” na rzecz Domu Sue Ryder, udział w akcji charytatywnej „Pola Nadziei” na rzecz Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

 • II miejsce gazetki „Nudy z Budy” w Regionalnym konkursie gazetek szkolnych .
 • Wyróżnienie dwóch uczniów w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Orgiami na gwiazdkę modułową”.
 • Wynik bardzo dobry jednego ucznia międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny”.
 • III miejsce w salezjańskiej lidze Fordonu – w piłce nożnej chłopców .
 • III miejsce w halowej lidze Fordonu – w piłce nożnej chłopców .

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17 W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

 • II miejsce w Bydgoszczy w akcji „Szkolne Dni Bydgoszczy”.
 • I miejsce w Bydgoszczy w akcji „Sprzątanie Świata” .
 • II miejsce w konkursie międzyszkolnym Muzykolandia”.
 • I miejsce w Bydgoszczy w miejskim konkursie ekologicznym z okazji Dnia Czystego Powietrza.
 • IV miejsce gazetki „Donosiciel” w Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

Skip to content