Komunikaty dla rodziców

Komunikaty dla rodziców

Na tej stronie zamieszczać będziemy ważne komunikaty dla rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

Aby rozwinąć poniższe informacje należy nadusić na znak minus ( „-” ), a naciśnięcie plusa ( „+” ) powoduje zwinięcie się informacji.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy z dnia 26.10.2020r.w sprawie zdalnej edukacji

Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie,

w związku z ograniczeniem  funkcjonowania szkoły  związanym  z zagrożeniem epidemiologicznym nauka na odległość ponownie stała koniecznością dla klas V-VIII. W celu jej realizacji w okresie od 26.10.2020 do 06.11.2020r. zostają wprowadzone następujące szkolne zasady:

 1. Do realizacji zajęć i w celu zapewnienia wymiany informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami w okresie zdalnego nauczania wykorzystywane będą następujące środki komunikacji elektronicznej: dziennik elektroniczny, szkolna poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, SMS, aplikacja TEAMS. Ponadto komunikatory elektroniczne, na których konta założył nauczyciel: WhatsApp, Messenger, Facebook.
 2. Nauczyciele i uczniowie realizują dotychczas obowiązujący tygodniowy wymiar zajęć zgodnie  z planem dla każdego oddziału, umieszonym na stronie internetowej szkoły i przekazanym indywidualnie przez wychowawcę. Lekcje w znacznej większości są prowadzone on-line, w wymiarze 30 minut bezpośredniego kontaktu przed monitorem.  Pozostałe godziny zajęć realizowane są w formie zdalnych lub osobistych konsultacji.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, uczniom mającym problem z dostępem do Internetu w domu zapewnia się możliwość korzystania z komputerów w szkole pod opieką nauczycieli wg. następującego planu: poniedziałek od 1 do 5 lekcji, wtorek od 2 do 5 lekcji, środa od 1 do 5 lekcji, czwartek od 2 do 5 lekcji, piątek od 2 do 5 lekcji.
 4. Nauczyciele i uczniowie realizują zadania w trybie tygodniowym to znaczy, że uczniowie mają obowiązek wywiązać się ze zleconych zadań w ciągu tygodnia.
 5. Uczniowie w tym czasie mogą być również oceniani. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się na bieżąco poprzez przekazanie opisowej informacji zwrotnej lub oceny sumującej. Informacja zwrotna umieszczana jest w e- dzienniku, mailu do rodzica lub przekazywana sms-em. Ocena sumująca wpisywana jest do e-dziennika. Informację zwrotną uczeń otrzymuje również na bieżąco podczas elektronicznego kontaktu z nauczycielem.
 6. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. Podstawę do potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach stanowi: obecność ucznia na zajęciach on- line, udział w konsultacjach osobistych i zdalnych, odbiór zleconych przez nauczyciela poleceń, odesłanie wykonanych zadań, oraz inne formy aktywności ucznia zweryfikowane przez nauczyciela.
 7. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach rodzic zobowiązany jest dokonać w okresie tygodnia poprzez przesłanie informacji drogami komunikacji wymienionymi w punkcie 1 lub w formie papierowej przekazanej do skrzynki przed wejściem do szkoły. 

Polegając na naszych wcześniejszych doświadczeniach ze zdalną nauką ufam, że wspólnie podołamy z sukcesem tej trudnej sytuacji.

 

Życząc wszystkim dobrego zdrowia serdecznie pozdrawiam

                                                              Dyrektor Szkoły

                                                              Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przystąpieniem nauczycieli do strajku zajęcia w czwartek  11 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty we wszystkie dni  odbędzie się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem 
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przystąpieniem nauczycieli do strajku zajęcia w piątek  12 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty we wszystkie dni  odbędzie się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.
Dyrektor szkoły informuje, że w związku z trwającym strajkiem nauczycieli  zajęcia w poniedziałek  15 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin ósmoklasisty we wszystkie dni  odbędzie się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.
Dyrektor szkoły informuje, że w związku z trwającym  strajkiem nauczycieli zajęcia we wtorek  16 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin ósmoklasisty we wszystkie dni  odbywa się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z trwającym  strajkiem nauczycieli zajęcia w środę  17 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Bezpieczeństwo w szkole

Szanowni Rodzice i Uczniowie w naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo, ze względu na dramatyczne zdarzenia do jakich doszło w jednej z warszawskich placówek oświatowych przekazujemy do Państwa dyspozycji dwa ważne dokumenty informujące o bezpieczeństwie w naszej szkole: informacje Dyrektora szkoły oraz wykaz bydgoskich placówek udzielających pomocy w przypadku przemocy w rodzinnie. Dokumenty te można pobrać pod linkiem:

Bezpieczeństwo w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie opieki stomatologicznej

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie naszej szkoły mają zapewnioną możliwość korzystania z gabinetu dentystycznego pani doktor Beaty Biedroń, który znajduje się w Technikum Budowlanym przy ul.Pestalozziego 18 w Bydgoszczy. Wizytę w gabinecie rodzic winien uprzednio ustalić telefonicznie pod numerem 608 473 650.

Godziny Pracy Pedagoga Szkolnego

Pani Pedagog pracuje:

poniedziałek 8:00-13:00
wtorek 09:00-13:00
środa 12:00-16:00
czwartek 9:00-13:00
piątek 9:00-12:00

Godziny Pracy sekretariatu szkolnego

 

Sekretariat szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

                   8:00 -15:00      

Sekretarz szkoły: Ewa Mączkowska

Koncert dla Rodziców

 

W dniu 24.06.2015 roku o godzinie 17:00 zapraszamy na koncert dla rodziców i przyjaciół szkoły. W celu uzyskania większej ilości informacji kliknij na obrazek:

kon              

Początek roku szkolnego 2015/2016

1

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016,

które odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9:00.

Wirtualna skrzynka – ” Zgłoś Problem”

Powstała właśnie „wirtualna skrzynka”  „Zgłoś problem” – od teraz możecie również drogą mailową informować o swoich problemach.

Jednak uprzedzamy że anonimy nie będą rozpatrywane!

Swoje wiadomości prosimy kierować na adres mailowy:

zs17pedagog@wp.pl

Godziny pracy oddziału przedszkolnego

015

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Godziny pracy świetlicy:

poniedziałek-piątek 6:45-16:00

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr D.Młynarczyk, mgr M.Kowalski, mgr inż. M.Czechumska

Godziny pracy biblioteki

bib2014

Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa

Wybraliśmy rade rodziców w szkole podstawowej. W skład rady wchodzą:

 1. Sylwia Psiakowska-Wyrzykowska – przewodnicząca
 2. Ewa Gapska – z-ca przewodniczącej
 3. Agnieszka Nucia – sekretarz
 4. Iwona Siedlecka – skarbnik obu Rad Rodziców

Rada rodziców – Gimnazjum

Wybraliśmy Rade Rodziców w Gimnazjum. W skład rady wchodzą:

 1. Grażyna Jurkowska – przewodnicząca
 2. Wioletta Lesińska – z-ca przewodniczącej
 3. Emilia Ordon – sekretarz
 4. Iwona Siedlecka – skarbnik obu Rad Rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

Skip to content