Komunikaty dla rodziców

Komunikaty dla rodziców

Na tej stronie zamieszczać będziemy ważne komunikaty dla rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

Aby rozwinąć poniższe informacje należy nadusić na znak minus ( „-” ), a naciśnięcie plusa ( „+” ) powoduje zwinięcie się informacji.

 Komunikat Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy z dnia 19.03.2021r.w sprawie zdalnej edukacji

Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie.

 

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 22 marca do 11 kwietnia również uczniowie klas I-III będą realizowali naukę w trybie zdalnym. Obowiązują dotychczasowe szkolne zasady dotyczące zdalnej edukacji zawarte w komunikatach z dnia 26.10.2020r. i z dnia 06.11.2020r.

Dotychczasowe doświadczenia przekonały nas, że możemy liczyć na sumienną naukę i współpracę w tych szczególnych warunkach.  Życząc dalszej wytrwałości serdecznie pozdrawiam.

                                                              Dyrektor Szkoły

                                                              Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy z dnia 06.11.2020r.w sprawie zdalnej edukacji

Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie,

w związku z kolejnym ograniczeniem  funkcjonowania szkoły  związanym  z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym informuję, że od poniedziałku 9 listopada 2020r.:

 1. uczniowie klas I- III również zostają objęci nauką na odległość. Proszę o zapoznanie się ze szkolnymi zasadami dotyczącymi  zdalnej edukacji zawartymi w komunikacie z dnia 10.2020r.
 2. Chęć skorzystania z konsultacji osobistych lub w przypadku problemów z dostępem do Internetu w domu, chęć skorzystania z komputerów w szkole, uczeń lub opiekun zgłasza w sekretariacie szkoły, a w przypadku konsultacji nauczycielowi przedmiotu, dzień wcześniej do godziny 14.00 (obecność w poniedziałek zgłaszamy w piątek).

Pracownia komputerowa jest udostępniana w: poniedziałek od 1 do 7 lekcji, wtorek od 2 do 6 lekcji, środa od 1 do 5 lekcji, czwartek od 2 do 7 lekcji, piątek od 2 do 5 lekcji.

 1. Rozszerza się ofertę zajęć zdalnych o zajęcia świetlicowe w terminach: poniedziałek w godzinach 14.30 – 16.00, środa w godzinach 14.30 – 16.00, czwartek w godzinach 10.00 -11.00 i 13.00 – 14.00

Życząc nadal wszystkim dobrego zdrowia, optymizmu i wytrwałości

serdecznie pozdrawiam

                                                              Dyrektor Szkoły

                                                              Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z powodu uruchomienia od 09.11.2020r. nauczania zdalnego na poziomie wszystkich klas przekazuję w załączeniu rodzicom i prawnym opiekunom uczniów klauzulę informacyjną dotyczącą zbierania danych osobowych i przetwarzania ich w związku z zaistniałą sytuacją jaką jest ogłoszenie pandemii w naszym kraju.

Dyrektor Szkoły

Agata Szumińska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kaplicznej 7, 85-775 Bydgoszcz.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie ciągłości kształcenia uczniów i wychowanków na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeń.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będąca właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365 oraz inne firmy z nią współpracujące, zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: office.com. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przyjętych regulacji prawnych stanowiących podstawę przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy z dnia 04.12.2020

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych  zostają wprowadzone następujące zmiany w Planie Pracy Szkoły:

 1. Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021r.
 2. Wystawienie ocen: 29.01.2021r.
 3. Zebrania z rodzicami: 08.02.2021r.

                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                            Agata Szumińska

Godziny Pracy Pedagoga Szkolnego

Pani Pedagog pracuje:

poniedziałek 8:00-13:00
wtorek 09:00-13:00
środa 12:00-16:00
czwartek 9:00-13:00
piątek 9:00-12:00

Godziny Pracy sekretariatu szkolnego

 

Sekretariat szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

                   8:00 -15:00      

Sekretarz szkoły: Ewa Mączkowska

Koncert dla Rodziców

 

W dniu 24.06.2015 roku o godzinie 17:00 zapraszamy na koncert dla rodziców i przyjaciół szkoły. W celu uzyskania większej ilości informacji kliknij na obrazek:

kon              

Początek roku szkolnego 2015/2016

1

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016,

które odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9:00.

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przystąpieniem nauczycieli do strajku zajęcia w czwartek  11 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty we wszystkie dni  odbędzie się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem 
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z przystąpieniem nauczycieli do strajku zajęcia w piątek  12 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty we wszystkie dni  odbędzie się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.
Dyrektor szkoły informuje, że w związku z trwającym strajkiem nauczycieli  zajęcia w poniedziałek  15 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin ósmoklasisty we wszystkie dni  odbędzie się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.
Dyrektor szkoły informuje, że w związku z trwającym  strajkiem nauczycieli zajęcia we wtorek  16 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin ósmoklasisty we wszystkie dni  odbywa się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Komunikat Dyrektora

Komunikat do rodziców i opiekunów uczniów.

Dyrektor szkoły informuje, że w związku z trwającym  strajkiem nauczycieli zajęcia w środę  17 kwietnia 2019r. zostają zawieszone. Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z planem. O sytuacji w kolejne dni będę Państwa informować na bieżąco.
Z poważaniem
Agata Szumińska

Bezpieczeństwo w szkole

Szanowni Rodzice i Uczniowie w naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo, ze względu na dramatyczne zdarzenia do jakich doszło w jednej z warszawskich placówek oświatowych przekazujemy do Państwa dyspozycji dwa ważne dokumenty informujące o bezpieczeństwie w naszej szkole: informacje Dyrektora szkoły oraz wykaz bydgoskich placówek udzielających pomocy w przypadku przemocy w rodzinnie. Dokumenty te można pobrać pod linkiem:

Bezpieczeństwo w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie opieki stomatologicznej

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie naszej szkoły mają zapewnioną możliwość korzystania z gabinetu dentystycznego pani doktor Beaty Biedroń, który znajduje się w Technikum Budowlanym przy ul.Pestalozziego 18 w Bydgoszczy. Wizytę w gabinecie rodzic winien uprzednio ustalić telefonicznie pod numerem 608 473 650.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy z dnia 26.10.2020r.w sprawie zdalnej edukacji

Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie,

w związku z ograniczeniem  funkcjonowania szkoły  związanym  z zagrożeniem epidemiologicznym nauka na odległość ponownie stała koniecznością dla klas V-VIII. W celu jej realizacji w okresie od 26.10.2020 do 06.11.2020r. zostają wprowadzone następujące szkolne zasady:

 1. Do realizacji zajęć i w celu zapewnienia wymiany informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami w okresie zdalnego nauczania wykorzystywane będą następujące środki komunikacji elektronicznej: dziennik elektroniczny, szkolna poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, SMS, aplikacja TEAMS. Ponadto komunikatory elektroniczne, na których konta założył nauczyciel: WhatsApp, Messenger, Facebook.
 2. Nauczyciele i uczniowie realizują dotychczas obowiązujący tygodniowy wymiar zajęć zgodnie  z planem dla każdego oddziału, umieszonym na stronie internetowej szkoły i przekazanym indywidualnie przez wychowawcę. Lekcje w znacznej większości są prowadzone on-line, w wymiarze 30 minut bezpośredniego kontaktu przed monitorem.  Pozostałe godziny zajęć realizowane są w formie zdalnych lub osobistych konsultacji.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, uczniom mającym problem z dostępem do Internetu w domu zapewnia się możliwość korzystania z komputerów w szkole pod opieką nauczycieli wg. następującego planu: poniedziałek od 1 do 5 lekcji, wtorek od 2 do 5 lekcji, środa od 1 do 5 lekcji, czwartek od 2 do 5 lekcji, piątek od 2 do 5 lekcji.
 4. Nauczyciele i uczniowie realizują zadania w trybie tygodniowym to znaczy, że uczniowie mają obowiązek wywiązać się ze zleconych zadań w ciągu tygodnia.
 5. Uczniowie w tym czasie mogą być również oceniani. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się na bieżąco poprzez przekazanie opisowej informacji zwrotnej lub oceny sumującej. Informacja zwrotna umieszczana jest w e- dzienniku, mailu do rodzica lub przekazywana sms-em. Ocena sumująca wpisywana jest do e-dziennika. Informację zwrotną uczeń otrzymuje również na bieżąco podczas elektronicznego kontaktu z nauczycielem.
 6. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. Podstawę do potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach stanowi: obecność ucznia na zajęciach on- line, udział w konsultacjach osobistych i zdalnych, odbiór zleconych przez nauczyciela poleceń, odesłanie wykonanych zadań, oraz inne formy aktywności ucznia zweryfikowane przez nauczyciela.
 7. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach rodzic zobowiązany jest dokonać w okresie tygodnia poprzez przesłanie informacji drogami komunikacji wymienionymi w punkcie 1 lub w formie papierowej przekazanej do skrzynki przed wejściem do szkoły. 

Polegając na naszych wcześniejszych doświadczeniach ze zdalną nauką ufam, że wspólnie podołamy z sukcesem tej trudnej sytuacji.

 

Życząc wszystkim dobrego zdrowia serdecznie pozdrawiam

                                                              Dyrektor Szkoły

                                                              Agata Szumińska

Godziny pracy oddziału przedszkolnego

015

Wirtualna skrzynka – ” Zgłoś Problem”

Powstała właśnie „wirtualna skrzynka”  „Zgłoś problem” – od teraz możecie również drogą mailową informować o swoich problemach.

Jednak uprzedzamy że anonimy nie będą rozpatrywane!

Swoje wiadomości prosimy kierować na adres mailowy:

zs17pedagog@wp.pl

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Godziny pracy świetlicy:

poniedziałek-piątek 6:45-16:00

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr D.Młynarczyk, mgr M.Kowalski, mgr inż. M.Czechumska

Godziny pracy biblioteki

bib2014

Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa

Wybraliśmy rade rodziców w szkole podstawowej. W skład rady wchodzą:

 1. Sylwia Psiakowska-Wyrzykowska – przewodnicząca
 2. Ewa Gapska – z-ca przewodniczącej
 3. Agnieszka Nucia – sekretarz
 4. Iwona Siedlecka – skarbnik obu Rad Rodziców

Rada rodziców – Gimnazjum

Wybraliśmy Rade Rodziców w Gimnazjum. W skład rady wchodzą:

 1. Grażyna Jurkowska – przewodnicząca
 2. Wioletta Lesińska – z-ca przewodniczącej
 3. Emilia Ordon – sekretarz
 4. Iwona Siedlecka – skarbnik obu Rad Rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

Skip to content