Bezpieczeństwo w szkole

Poniżej można pobrać pliki zawierające informacje o bezpieczeństwie w naszej szkole oraz listę bydgoskich placówek zapewniających pomoc w przypadku przemocy w rodzinie.