Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego, na rok szkolny 2021/2022

19 KWI

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego, na rok szkolny 2021/2022

Podajemy do Państwa informacji wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dotyczy wywieszania na stronie internetowej szkoły list osób zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych -  i tak oto §11baa wskazuje w pkt 6.:

"6.W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart.158ust.1 i3 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

GALERIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

Skip to content