Podsumowanie projektu "Niebieskoocy"

28 LIS

Podsumowanie projektu „Niebieskoocy”

28 listopada p. dyrektor Agata Szumińska i p. Dorota Kucińska wzięły udział na UKW w konferencji naukowo – metodycznej podsumowującej projekt „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej, który był realizowany przez zespół badawczy po kierunkiem p. prof. Marii Deptuły. Pani Dorota została zaproszona na forum do wywiadu, by opowiedzieć dzięki jakim działaniom dzieci w jej klasie mają bardziej sprzyjające rozwojowi relacje z nauczycielami, niższy poziom stresu, bardziej optymistyczny styl wyjaśniania swoich sukcesów i porażek w nauce, mniejszy odsetek badanych o negatywnym stosunku do szkoły w porównaniu z wynikami odnotowanym w całej próbie. Opowiedziała również o swych działaniach, które doprowadziły do dużego spadku poczucia bezradności na lekcjach języka polskiego. Pani Dorota to wspaniały pedagog z pasją i powołaniem. Gratulujemy!

GALERIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS