Komunikat Dyrektora Szkoły

26 PAŹ

Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy  z dnia 26.10.2020r.w sprawie zdalnej edukacji

Drodzy uczniowie, rodzice i opiekunowie,

w związku z ograniczeniem  funkcjonowania szkoły  związanym  z zagrożeniem epidemiologicznym nauka na odległość ponownie stała koniecznością dla klas V-VIII. W celu jej realizacji w okresie od 26.10.2020 do 06.11.2020r. zostają wprowadzone następujące szkolne zasady:

  1. Do realizacji zajęć i w celu zapewnienia wymiany informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami w okresie zdalnego nauczania wykorzystywane będą następujące środki komunikacji elektronicznej: dziennik elektroniczny, szkolna poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, SMS, aplikacja TEAMS. Ponadto komunikatory elektroniczne, na których konta założył nauczyciel: WhatsApp, Messenger, Facebook.
  2. Nauczyciele i uczniowie realizują dotychczas obowiązujący tygodniowy wymiar zajęć zgodnie  z planem dla każdego oddziału, umieszonym na stronie internetowej szkoły i przekazanym indywidualnie przez wychowawcę. Lekcje w znacznej większości są prowadzone on-line, w wymiarze 30 minut bezpośredniego kontaktu przed monitorem.  Pozostałe godziny zajęć realizowane są w formie zdalnych lub osobistych konsultacji.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, uczniom mającym problem z dostępem do Internetu w domu zapewnia się możliwość korzystania z komputerów w szkole pod opieką nauczycieli wg. następującego planu: poniedziałek od 1 do 5 lekcji, wtorek od 2 do 5 lekcji, środa od 1 do 5 lekcji, czwartek od 2 do 5 lekcji, piątek od 2 do 5 lekcji.
  4. Nauczyciele i uczniowie realizują zadania w trybie tygodniowym to znaczy, że uczniowie mają obowiązek wywiązać się ze zleconych zadań w ciągu tygodnia.
  5. Uczniowie w tym czasie mogą być również oceniani. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się na bieżąco poprzez przekazanie opisowej informacji zwrotnej lub oceny sumującej. Informacja zwrotna umieszczana jest w e- dzienniku, mailu do rodzica lub przekazywana sms-em. Ocena sumująca wpisywana jest do e-dziennika. Informację zwrotną uczeń otrzymuje również na bieżąco podczas elektronicznego kontaktu z nauczycielem.
  6. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. Podstawę do potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach stanowi: obecność ucznia na zajęciach on- line, udział w konsultacjach osobistych i zdalnych, odbiór zleconych przez nauczyciela poleceń, odesłanie wykonanych zadań, oraz inne formy aktywności ucznia zweryfikowane przez nauczyciela.
  7. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach rodzic zobowiązany jest dokonać w okresie tygodnia poprzez przesłanie informacji drogami komunikacji wymienionymi w punkcie 1 lub w formie papierowej przekazanej do skrzynki przed wejściem do szkoły. 

Polegając na naszych wcześniejszych doświadczeniach ze zdalną nauką ufam, że wspólnie podołamy z sukcesem tej trudnej sytuacji.            

Życząc wszystkim dobrego zdrowia serdecznie pozdrawiam

                                                              Dyrektor Szkoły

                                                              Agata Szumińska

 

 

 

GALERIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W BYDGOSZCZY

Jesteśmy placówką w której prowadzone są innowacyjne i autorskie programy nauczania. Nasze priorytety to: wysoki poziom kształcenia, profesjonalna kadra, bezpieczeństwo oraz rodzinna atmosfera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

              

NAPISZ DO NAS

Skip to content